Förbundet Hem och skola har sammanställt enkla infoblad om vad det innebär att vara med i föreningens styrelse. Här är tips åt medlemmar i de lokala Hem och skola-styrelserna:

Styrelsemedlem

Ordförande

Sekreterare

Kassör

Huvudklassombud

Informatör