Verksamhetsplan för år 2021-2022

ALLMÄNT

Föreningen Hem och Skola i Kyrkslätt r.f. är till för alla elever och familjer i Winellska skolan (åk 1-9) och i Kyrkslätts gymnasium. Föreningen har som målsättning att främja samarbetet mellan skolorna och elevernas hem och stöda deras strävan att erbjuda eleverna en god uppväxtmiljö. Hem och skola-föreningarna företräder vårdnadshavarna i samarbetet mellan hemmet och skolan (Svenska förskoleverksamhets- och utbildningsnämnden i Kyrkslätt, beslut 29.5.2013 § 23).

Föreningen betonar en fungerande kommunikation mellan skolan, hemmet och styrelsen och därtill en fungerande klassombudsverksamhet. Föreningen vill satsa på verksamhet som engagerar föräldrar och tar i beaktande elevers initiativ och önskemål. En ytterligare målsättning är att stärka samarbetet mellan de olika stadierna, grundskolan och gymnasiet.

Föreningen vill stärka en positiv dialog mellan hemmet och skolan, kontakten mellan föräldrar och ett positivt förhållningssätt till skolan. Vi uppmuntrar och deltar i Hem och Skola-dagen som ordnas på hösten.

 

ELEVENGAGEMANG

Samarbete mellan elevkårerna och föreningen

Styrelsen samarbetar med representanter från såväl gymnasiets elevkår som Winellska skolans elevkår och tar i sin verksamhet i beaktande elevernas synpunkter på skolvardagen   och sådant som ökar trivseln i skolan.

Beviljande av understöd

Understöd beviljas till bl.a. utfärder, lägerskolor, teaterföreställningar, temadagar, rastsaker, läsårskalendern för elever i åk 3-9 samt gymnasiets läsårskalender, vänelevskläder, för inköp av böcker till skolbiblioteken samt stipendier och studentrosor. Vi fortsätter vår           satsning på att främja barnens läsning genom bokstipendier till alla förstaklassare.

 

FÖRÄLDRA- OCH FAMILJEENGAGEMANG

Föreläsningar

Förbundet Hem och skola ordnar en hel del föreläsningar med fokus på föräldraskap och hur barnen och föräldrarna kan göra vardagen trivsammare. Detta läsår har temat Fokus Må Bra, med olika digitala verktyg för både föräldrar och föreningarna. 

Evenemang/engagemang

Julgröt och julpyssel före jul, gymnasieelever deltar i arrangemanget. Ordnas i år den  1 december

Två förberedande talkokvällar inför 1:a maj-jippot för att ställa i ordning till jippot. Talkokvällarna går ut på att sortera lotterivinster, paketera vinster för mete och lyckohjul, tillverka skyltar mm.

1:a maj-jippot ordnas traditionellt 1.5. 1:a maj-jippot är föreningens storsatsning som involverar hela grundskolan. Jippot har ordnats sedan 1968 och samlar mycket folk på plats och är även föreningens största inkomstkälla. Jippot är en familjetillställning med program som t.ex. mete, ballongförsäljning, ansiktsmålning, våfflor, korvgrillning, buffé och försäljning av mjöd och bakverk.

1-2 klassombudsträffar för alla klassombud och klassföräldrar. Info om klassombudens roll och diskussion och utbyte av tankar och ideér, samt medelanskaffningstips för 5:ornas lägerskola. En träff ordnas inför 1:a maj-jippot.

”Skyddsvägsjouren” på skolans parkeringsplats vid skolstart (i samarbete med församlingen). Koordineringen av kampanjen sköts av styrelsen.

Samarbete

Föreningen samarbetar med Winellska skolans och Kyrkslätts gymnasiums rektorer, som   inbjuds till ett styrelsemöte per år för att diskutera gemensamma ärenden. Från båda     skolorna sitter det också med en lärarrepresentant i styrelsen.

Föreningen samarbetar med gymnasiets föräldraråd.           

Uppvaktningar

Föreningen uppvaktar skolans övriga personal till jul- och sommaravslutningen.

 

Information

Föreningen informerar om sin aktuella verksamhet via föreningens internetsidor,   http://kyrkslatt.hemochskola.fi , föreningens Faceboksida på www.facebook.com/HoSKyrkslatt, föreningens Instagram på hoskyrkslatt, skolans infoblad och Wilma.

 

Kampanjer

Även i år samarbetar Hem och skola med KSF Media och kan därigenom erbjuda alla familjer   som betalat föreningens medlemsavgift före utgången av året en digital prenumeration på  Västra Nyland eller HBL 365 i tre månader.