Vi nås via hos.kyrkslatt@gmail.com eller de nedanstående adresserna.

 

Styrelsen 2021-2022

Johanna Främling - Ordförande, johanna.framling@gmail.com

Ben Sundelin - vice ordförande

Fredrik Johansson - sekreterare

Kim Åström - bidragsansvarig

Tom Eriksson - kassör och medlsemsansvarig, tom.eriksson@iki.fi

Filippa Belfrage - informatör, filippa.belfrage@icloud.com

Linda van Rooij - huvudklassombud

Anna Lindström - medlem

Henrika Backman - medlem

 

 

Lärarkårens representanter:
Catarina Kyllönen och Sandra Jordas (åk 1-9)

Gymnasiet har ett system med roterande lärarrepresentanter.