Här finns några råd och redskap för klassföräldrar dvs. klassmamma och/eller klasspappa. Vi hjälper gärna till, för ert arbete är guld värt!


I en klass kan det finnas varierande antal klassföräldrar, men det vanligaste är två eller tre. En av klassföräldrarna väljs till klassombud. Klassombudet är länken till Hem och Skola föreninges styrelse. Val av klassombud /klassföräldrar sker ofta på det första föräldramötet.

Det är inte meningen att klassombuden skall göra allt själva, deras uppgift är att planera och fördela uppgifterna.

Tillsammans blir allting möjligt och roligare :)

Mer info av huvudklassombudet eller nån i styrelsen -> kolla kontaktuppgifter!

 

Modell på klasslista

Klassombudets ABC

Klassförälderns rollbeskrivning