Information om lägerskola

Här hittar du information om att ordna lägerskolor och tips för insamling av pengar. Här finns också en uppdaterad blankett för anmälan till lägerskola.

Besök gärna skolans hemsida med information om anvisningar för skolornas utfärder och lägerskolor här.
 

Vad är lägerskola?

Anmälningsblankett för lägerskola

Alla insamlingar, både på klassnivå och föreningsnivå, skall vara frivilliga för elever och deras föräldrar. Ifall man samlar in pengar för ett gemensamt ändamål är det viktigt att tänka på att det går till en gemensam pott, inte till “mitt barn”. Pengarna används för alla barn oberoende om deras föräldrar varit med och samlat in pengar eller inte. Pengarna får inte öronmärkas för en viss elev. Det här gäller också aktiviteter som klassföräldrarna koordinerar som t.ex. insamlingen av medel för en lägerskola.

https://www.oph.fi/sv/utbildning-och-examina/skolutflykter-och-lagerskolor Bakom linken  finns mera information från utbildningsstyrelsen angående insamling av medel till lägerskola.

 

Olika alternativ för insamling av pengar för en lägerskola:
Ordna t.ex. aktivitet för familjerna (observera dock att vårdnadshavarna, inte
skolan, ansvarar för jippon även i skolans utrymmen och skaffar nödvändiga
lov från olika myndigheter):
- loppis i skolan
- lotteri
- bakverksförsäljning i lärarrummet eller under föräldramöten
- skoldisco
- sälja en teaterföreställning (ex. Evitskog revy, Unga teaterns
föreställning)
- workshop att själv producera små saker för försäljning (t.ex.
handarbete, slöjd, julkort, kalender, tidning)

Pengar kan också samlas in genom försäljning av olika varor, t ex :
Puhtopojat Oy - tvättmedel
Kansallistukku – toalett- och hushållspapper
Fun Raise – produkter för motion & hälsa, lek & spel och hem & hälsa
Kakkutukku Oy – småbröd, godis och knäckebröd
Snickers Sponssiboxi – Chokladstänger (snickers, mars, twix, milkyway)
Ullmax - funktionskläder