Information om lägerskola

Här hittar du information om att ordna lägerskolor och tips för insamling av pengar. Här finns också en uppdaterad blankett för anmälan till lägerskola.

Folkhälsan i Kyrkslätt beviljar understöd för lägerskolor. Ansökan skall innehålla en beskrivning av lägerskolans innehåll och budget, antalet elever och uppgifter om kontonummer. Understödet är 20 euro per elev. Klassens elever får gärna sälja Folkhälsans Luciamärken och majblommor. Skicka in en fritt formulerad ansökan till Ann-Christine Sved: annchristine.sved@gmail.com
 

Vad är lägerskola?

Lägerskolans ekonomi

Anmälningsblankett för lägerskola