Ofta ställda frågor om understöden

Vem får söka?

Lärare vid Winellska skolan och/eller Kyrkslätts gymnasium.

Föräldrar till barn i Winellska skolan och/eller Kyrkslätts gymnasium.

Vad stöder vi?

Extra satsningar som främjar samhörigheten i en klass, som involverar hela klassen (eller en ännu större grupp elever) och som i huvudsak sker under skoldagen. Syftet är att ge eleverna upplevelser som annars inte ryms in i den trånga kommunala budgeten. Hem och skola vill också främja verksamhet som stöder inlärningen.

Exempel: Lägerskolor, utfärder, Stafettkarnevalens hejarklack, niornas riksdagsbesök, vänelevernas munkjackor.

Föreningen understöder också gärna lärares initiativ för att göra undervisningen intressantare genom att ge den en annorlunda form.

Exempel: Baka på tyska, baka på engelska, författarbesök.

Se närmare Riktlinjer för beviljande av understöd.

När kan man söka?

Ansökningar kan lämnas in när som helst under året men de behandlas i huvudsak först vid följande styrelsemöte. Följande möte hittar du under rubriken Aktuellt.

Hur gör man i praktiken?

Använd denna blankett då du ansöker om understöd av Kyrkslätt HoS. OBS! Du kan lämna in ansökan endast i elektronisk form.

Redovisningsblanketten hittar du här