Ofta ställda frågor om understöden

Vem får söka?

Lärare vid Winellska skolan och/eller Kyrkslätts gymnasium.

Föräldrar till barn i Winellska skolan och/eller Kyrkslätts gymnasium.

Vad stöder vi?

Extra satsningar som främjar samhörigheten i en klass, som involverar hela klassen (eller en ännu större grupp elever) och som i huvudsak sker under skoldagen. Syftet är att ge eleverna upplevelser som annars inte ryms in i den trånga kommunala budgeten. Hem och skola vill också främja verksamhet som stöder inlärningen.

Under läsåret 2022-23 fick föreningen bidrag av Sparbanksstiftelsen samt Winellska skolans lärarkår. Nisse Wollsténs musikstipendiefond har överförts att förvaltas av föreningen.

Därtill donerade Friggesby Lekskolas Understödsförening en betydande stor summa för att användas primärt till förmån för årskurserna 1-6. Tack vare denna stora summa har vi nu höjt summan vi kan bidra till lägerskolor till 40eur/deltagare.

Exempel: Lägerskolor (40eur/deltagare), utfärder, Stafettkarnevalens hejarklack, niornas riksdagsbesök, vänelevernas munkjackor.

Föreningen understöder också gärna lärares initiativ för att göra undervisningen intressantare genom att ge den en annorlunda form.

Exempel: Baka på tyska, baka på engelska, författarbesök.

Se närmare Riktlinjer för beviljande av understöd.

När kan man söka?

Ansökningar kan lämnas in när som helst under året men de behandlas i huvudsak först vid följande styrelsemöte. Följande möte hittar du under rubriken Aktuellt.

Hur gör man i praktiken?

Använd denna blankett då du ansöker om understöd av Kyrkslätt HoS. OBS! Du kan lämna in ansökan endast i elektronisk form.

Redovisningsblanketten hittar du här