Följ oss på sociala medier!

facebook : Föreningen Hem och skola i Kyrkslätt 

instagram: hoskyrkslatt

På facebook och instagram hittar ni en presentationsvideo om vår fina förening.

 

Föreningen Hem och skola i Kyrkslätt (HoS) har som målsättning att främja samarbetet mellan hemmen och eleverna samt att på olika sätt arbeta för att barnen skall tycka om att gå i skolan och trivas. Vi strävar efter att ge alla elever någon form av uppmuntran och omväxling under skolåret. Verksamheten bygger helt på frivilliga insatser. Föreningen hör till Förbundet Hem och Skola i Finland rf. 

 

På vilket sätt förverkligar vi målsättningen?
Arrangerar olika evenemang bl.a. 1:a maj jippot, diskussionskvällar kring olika teman om t.ex internet och surfande, ger stöd till lägerskolor, utflykter, teaterföreställningar, utrustning på skolgården, skolbibliotek mm. , samt delar ut stipendier och studentrosor.

 

Med vilka medel?
Vår viktigaste medelsanskaffning är medlemsavgifterna, vinsten från evenemang, samt att vi ansöker om understöd från fonder och stiftelser.

 

Vad har vi för motto?
Samhörighet och en aktiv och öppen dialog bland elever, lärare och föräldrar och att ge eleverna en guldkant på skolvardagen!

Ta initiativ och kom med ideér, ställ upp som klassombud och engagera klassen, betala medlemsavgiften eller delta i verksamheten som ordnas, välj vad som passar just dig. Vill du ansöka om understöd, gör det via den elektroniska blanketten som hittas på http://bit.ly/hosansokan. OBS - föreningen tar inte längre emot ansökningar i pappersform.

Vill er klass arrangera samkväm eller pysselkväll? Skolan ställer sina utrymmen till förfogande! Ansök om utyrmmet hos gymnasiets skolsekreterare tel. 2967 2454.

 

Vi fortsätter att arbeta med temat ”Trivseln i skolan” och för att främja kommunikationen mellan hem, skola och styrelsen. Kom med och gör Winellska skolan till det svenska rummet, där vi kan träffas och ha det kul, samtala över allvarligare ämnen eller ideá över något nytt eller gammalt.

 

Välkommen till hemsidan för Föreningen Hem och Skola i Kyrkslätt r.f. !

Föreningen Hem och skola i Kyrkslätt (HoS) har som målsättning att främja samarbetet mellan hemmen och eleverna samt att på olika sätt arbeta för att barnen skall tycka om att gå i skolan och trivas.

Vi strävar efter att ge alla elever någon form av uppmuntran och omväxling under skolåret.
Verksamheten bygger helt på frivilliga insatser.
 

Föreningen hör till Förbundet Hem och Skola i Finland rf.

Skriv siffran 10 med bokstäver: