Föreningen Hem och Skola i Kyrkslätt r.f.

 

Efter dagens inspirationskväll med Anders Adlercreutz hade vi årsmöte och en ny styrelse valdes. Tack till alla nya krafter som villigt ställer upp för att vi ska ha en fungerande föräldraförening. Som ny ordförande fungerar Johanna Främling. Resten av styrelsen hittar du under fliken kontakta oss.

 

Påminner er alla att betala medlemsavgiften på 20eur/familj. Det är till enormt stor hjälp.

Vi har idag kunnat bevilja Winellska skolan 1prenumeration på Västra Nyland och 1 prenumeration på HBL samt HBL junior. Gymnasiet får 2 prenumerationer på HBL. Varsågoda!

 

Inbjuder till
 

inspirationsstund med Anders Adlercreutz

onsdagen den 7 oktober klockan 18 på Teams (möteslänken nedan, publiceras också på Hem och skolas webbplats och sociala medier)

Anders Adlercreutz, som är ordförande för förbundet Hem och skola och förälder till fem barn, pratar om skolmotivation och hemmets roll i att stödja barn att satsa på sådant de är intresserade av i skolan.

Efter inlägget ordnas Hem och skolas ÅRSMÖTE (kallelse nedan) med stadgeenliga ärenden. I år är föreningens situation särskilt utmanande på grund av coronapandemin, men också på grund av bristande krafter i styrelsen. Vi har skriande behov av nya styrelsemedlemmar, så tveka inte utan kom med i vårt glada gäng! Hör gärna av dig till hos.kyrkslatt@gmail.com om du kan tänka dig att ställa upp.

Vad är Hem och skola?

Hem och skola arbetar för en smidig och roligare skolvardag för alla elever och studerande i Winellska skolan och Kyrkslätts gymnasium, och ett gott samarbete mellan hemmen och skolan. Vi understöder ändamål som stöder de ungas skolgång eller samhörighet. Vi har bland annat gett bidrag för den viktiga skolkalendern som alla i årskurserna 3–9 får, böcker till skolbiblioteket, sjuornas Meikodag, lägerskolor och rastleksaker. Föreningen står också för rosor åt niondeklassarna och studenterna, stipendier och teaterföreställningar i skolan.

Hem och skola ordnar det populära första maj-jippot, som gör det möjligt för oss att stödja eleverna, samt en julgröt- och pysselkväll. Den uteblir tyvärr i år.   

Gör en insats för våra barn, elever, studeranden i skolan!  Vi ses på årsmötet!

HÄR KAN DU KLICKA IN DIG TILL MÖTET (länken börjar fungera ca 15 minuter innan mötet):

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MTUwYTE1NTAtNWQ0My00ZTc2LWE0MWEtZDIzMGE1NGJkNGYz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%226d061a28-d427-44ff-8ce0-0e1b76dd90ab%22%2c%22Oid%22%3a%22816a344d-d5a5-4939-bcfd-fe8f2fe87cce%22%7d

 

Föreningen Hem och Skola i Kyrkslätt r.f.

KALLELSE

Föreningen Hem och Skola i Kyrkslätt r.f. har årsmöte

onsdagen den 7 oktober klockan 18 på Teams: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MTUwYTE1NTAtNWQ0My00ZTc2LWE0MWEtZDIzMGE1NGJkNGYz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%226d061a28-d427-44ff-8ce0-0e1b76dd90ab%22%2c%22Oid%22%3a%22816a344d-d5a5-4939-bcfd-fe8f2fe87cce%22%7d

1.      Mötets öppnande

2.      Val av mötesordförande, -viceordförande och mötessekreterare samt två protokolljusterare/rösträknare

3.      Fastställande av mötets stadgeenlighet och beslutförhet samt fastställande av föredragningslistan för mötet

4.      Bokslut, verksamhetsberättelse och verksamhetsgranskarnas utlåtande för verksamhetsperioden 2019-2020

5.      Fastställande av bokslut och verksamhetsberättelse samt beviljande av ansvarsfrihet åt styrelsen

6.      Fastställande av verksamhetsplan för perioden 2020-2021

7.      Fastställande av budget samt medlemsavgiftens storlek för perioden 2020-2021

8.      Val av ordförande för perioden 2020-2021

9.      Val av styrelsemedlemmar för verksamhetsperioden 2020-2021

10.  Val av två verksamhetsgranskare (revisorer) och suppleanter för dem

11.  Övriga ärenden

12.  Mötets avslutande

 

Hjärtligt välkomna!

Föreningen Hem och Skola i Kyrkslätt r.f.

Styrelsen

 

 

Välkommen till hemsidan för Föreningen Hem och Skola i Kyrkslätt r.f. !

Föreningen Hem och skola i Kyrkslätt (HoS) har som målsättning att främja samarbetet mellan hemmen och eleverna samt att på olika sätt arbeta för att barnen skall tycka om att gå i skolan och trivas.

Vi strävar efter att ge alla elever någon form av uppmuntran och omväxling under skolåret.
Verksamheten bygger helt på frivilliga insatser.
 

Föreningen hör till Förbundet Hem och Skola i Finland rf.

Skriv siffran 4 med bokstäver: